Co należy wiedzieć o pompach ciepła?

Ważna informacje o pompach ciepła Podmioty odpowiedzialne za produkcję pomp ciepła często starają się przekonać nas o tym, że mamy do czynienia ze sprzętem niezawodnym. Nie może być inaczej skoro na częściach fabrycznych pompa ciepła może działać nawet przez 25 lat. Oczywiście, jest to możliwe przede wszystkim wtedy, gdy prowadzone są regularne przeglądy techniczne, to bowiem właśnie one pozwalają na szybkie eliminowanie wszystkich nieprawidłowości.  Co do zasady pompy ciepła są zaliczane do urządzeń odznaczających się niskim wskaźnikiem awaryjności. Nie można jednak zapominać o tym, że w ich skład wchodzi kilka urządzeń zabudowanych, a te, na skutek ruchu będą się zużywać. Już choćby dlatego tak ważne są okresowe kontrole, w czasie których ocenia się ich stan i interweniuje wtedy, gdy pojawia się zagrożenie dla ich dalszej bezawaryjnej pracy. Kontrole mogą też odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego wydajność urządzenia nie jest tak duża, jak mogliśmy się tego spodziewać i już choćby dlatego ich regularne przeprowadzanie ma tak duże znaczenie. Najczęściej mówi się o tym, że do kontroli powinno dochodzić co najmniej raz w roku, najlepiej przy tym decydować się na nie przed sezonem grzewczym. Istnieją nawet specjalne serwisy współpracujące z producentami pomp ciepła, im więc kontrolę warto zlecić w pierwszej kolejności.Rekuperacja Kraków

Nie można też zapominać o tym, że wspomniana kontrola jest naszym obowiązkiem, gdy myślimy o zachowaniu umowy gwarancyjnej. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli zazwyczaj wykonuje szereg działań pozwalających jej na ocenę pracy urządzenia. Tu na szczególną uwagę zasługują pomiary wykonywane po to, aby ocenić, w jakiej kondycji znajdują się poszczególne elementy urządzenia.  [www.czasnarejs.pl]  Niezbędna jest też analiza błędów, o ile takie zostały zaobserwowane. W czasie kontroli wprowadza się również aktualizację oprogramowania oraz czyści nie tylko filtry, ale również parowniki i skraplacze. O przeglądzie warto zresztą myśleć również w kategorii otwierającej się przed nami szansy na zdobycie tych informacji, które odnoszą się do samej obsługi urządzenia. Osoba, która przeprowadza przegląd może też podsunąć nam rozwiązania optymalizujące działanie urządzenia. Czynności, które zostały przeprowadzone przez serwisanta, powinny zostać odnotowane w książce serwisowej prowadzonej właśnie w tym celu. Jej posiadanie wiąże się z licznymi zaletami, pozwala bowiem na odtworzenie historii urządzenia, co ułatwia podjęcie decyzji o niezbędnych naprawach. Osoby, którym zależy na prawidłowym działaniu pompy ciepła, w pierwszej kolejności powinny przygotować dobre źródło instalacji. W zależności od potrzeb może być nim grunt, powietrze oraz woda. Właśnie wybór wspomnianego źródła sprawia, że pompy ciepła są dzielone na trzy rodzaje: woda-woda, solanka-woda oraz powietrze-woda. Ziemna pompa ciepła określana też często jako pompa solanka-woda, koncentruje się na tym cieple, które płynie bezpośrednio z wnętrza ziemi. Pomp ciepła jest w gruncie i to właśnie na niej opiera się węzeł grzewczy rozumiany jako całość.

www.prestigevent.pl Co ważne, gdy analizujemy warunki klimatyczne panujące w naszym kraju, nie możemy nie zwrócić uwagi na to, że temperatura gruntu jest niemal taka sama, bez względu na porę roku. Do wyboru mamy zarówno sondy głębinowe, jak i kolektory powierzchniowe poziome. Same rury wypełnia się glikolem, dzięki czemu mamy pewność utrzymania stałej temperatury pod ziemią.  [www.klimaserv.plGdy analizujemy sam sposób instalacji, często możemy dojść do wniosku, że rozwiązaniem o największych walorach z naszego punktu widzenia okaże się powietrzna pompa ciepła, a więc pompa typu powietrze-woda. Trudno się temu dziwić, korzystanie z niej nie wiąże się bowiem z koniecznością aż tak dużej ingerencji w ramach fundamentów budowlanych. Pompa tego typu funkcjonuje bazując na wymienniku lamelowym wykorzystującym ciepło powietrza. W jej środku znajdują się zasobniki z wodą, a ich działanie jest zbliżone do tego, jakie charakteryzuje klimatyzatory. Niestety, pompy tego typu nie radzą sobie, gdy temperatura spada w istotnym stopniu poniżej zera i wówczas konieczne staje się zapewnienie im dodatkowego wsparcia grzałki elektrycznej. W przypadku pompy typu woda-woda, źródłem dolnym okazuje się woda gruntowa.

Pompy ciepła KrakówOna sama jest oparta na systemie studni. [www.climawent.plStudnia ma charakter czerpalny, a same wody – zrzutowy dla wody już schłodzonej. Bardzo duże znaczenie ma w przypadku tego rozwiązania pamiętanie o tym, aby pomiędzy studniami wykonać odstęp, wody nie powinny się bowiem mieszać. Pompy ciepła już od wielu lat są wykorzystywane z powodzeniem przez wielu mieszkańców Europy Zachodniej. Niestety, w Polsce nie są jeszcze aż tak dobrze znane. Martwić może również to, że obawy użytkowników z naszego kraju w dużej mierze bazują na stereotypach odnoszących się zarówno do kosztów wspomnianej inwestycji, jak i do jej późniejszego wykorzystania. Jeśli zastanawiamy się nad zakupem pompy ciepła dla siebie, już na samym początku powinniśmy przygotować spójny kosztorys. [www.prowentylacja.plTu dobrym motywatorem mogą być ceny gazu oraz oleju opałowego, te bowiem systematycznie rosną, dzięki czemu ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła w naturalny sposób staje się coraz bardziej opłacalne. Co ciekawe, nowoczesne pompy ciepła wprowadzają dodatkowe ułatwienia pozwalające na zminimalizowanie kosztów ich eksploatacji. Tu warto wspomnieć choćby o takim ustawieniu sprężarki, które pozwala pompie pracować jedynie wtedy, gdy obowiązuje niższa stawka energii elektrycznej. Sam montaż pompy ciepła ma wcale nie mniejsze znaczenie niż wybór optymalnego rozwiązania, warto więc dołożyć starań, aby odpowiadali za niego specjaliści, którzy nie będą mieli problemów ze sprawnym połączeniem urządzenia. Gdy przedmiotem analizy są nowoczesne technologie grzewcze, nie można zapomnieć o zagadnieniach związanych z ekologią. To zresztą kolejny argument na korzyść pompy ciepła wyjątkowo przyjaznej dla środowiska.