Jakie czynniki wpływają na jakość zdjęć cyfrowych

jakość zdjęciaZdjęcia otrzymane z pliku nie zawsze charakteryzują się jednakowo wysoką jakością, warto jednak pamiętać o tym, że nie jest ona wcale trudna do przewidzenia. W dużej mierze jest ona uzależniona od rozdzielczości zapisanego obrazu, nie bez znaczenia wydaje się jednak również kompresja obrazu zastosowana podczas zapisu zdjęcia. Oba parametry są jednakowo ważne, choć nie można nie zgodzić się również z tym, że nie bez znaczenia jest sposób, w jaki obrabiamy zdjęcia, również w tym przypadku możemy bowiem wywierać wpływ na ich jakość. Stopień kompresji pliku jpg. może być regulowany. Jest to możliwe już na etapie wykonywania zdjęcia z zastosowaniem aparatu cyfrowego, kompresja możliwa jest jednak i wówczas, gdy wykorzystujemy w tym celu program graficzny. Warto przy tym pamiętać o zasadzie mówiącej o tym, że im kompresja zdjęć jest wyższa, tym słabsza będzie jakość odbitek.

Na szczęcie, współcześnie o spadku jakości możemy mówić jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z wysokim lub bardzo wysokim stopniu kompresji, gdy bowiem stosowana jest przez nas kompresja niska oraz średnia, możemy liczyć na satysfakcjonującą jakość zdjęć. Gdy analizujemy rozdzielczość kluczowe znaczenie powinna mieć dla nas zasada mówiąca o tym, że im jest ona większa, tym lepsza jest jakość odbitki, wato przy tym pamiętać, że wyższa rozdzielczość umożliwia również uzyskanie odbitki, która będzie się charakteryzowała większym rozmiarem. To, jaka rozdzielczość jest najlepsza to zazwyczaj kwestia indywidualna, duże znaczenie ma przy tym jakość matrycy samego aparatu cyfrowego, który jest przez nas wykorzystywany do robienia zdjęć.

co wpływa na jakość zdjęciaZnajomość rozdzielczości zdjęcia ma duże znaczenie również dlatego, że umożliwia dość szybkie obliczenie tego, w jakich największych wymiarach uzyskamy odbitkę, dla której charakterystyczna będzie najwyższa jakość. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest podzielenie rozdzielczości jednego boku przez 300, uzyskany wynik odczytujemy w calach i mnożymy przez 2,54, co pozwala nam na poznanie pierwszego boku odbitki wyrażanego za pomocą centymetrów. W identyczny sposób oblicza się również rozmiar drugiego boku odbitki. Oczywiście, nie każdy ma cierpliwość i czas umożliwiające wykonywanie obliczeń, bardzo często istnieje więc możliwość przesyłania zdjęć, które nie zostały jeszcze obrobione. Tu kluczowe znaczenie ma to, aby nie były one za małe. Jeśli wykonując zdjęcie już na starcie zakładamy możliwość jego kadrowania, wskazane jest odpowiednie przygotowanie się do tej czynności, w tym celu dobrze jest wcześniej zwiększyć rozdzielczość w aparacie.